Daily Archives: 11/17/2019

ระบบตรวจจับแก๊สเชื่อมในอุตสาหกรรมใดจำเป็น

ในหลายประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยในที่ทำงานโดยมีหลายอุตสาหกรรมที่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นอันตรายมากกว่าคนอื่น ๆ เนื่องจากมีอันตรายที่สำคัญหลายประการต่อสุขภาพและชีวิตมนุษย์ ในอุตสาหกรรมหลังเหล่านี้การมีแก๊สเชื่อมบางอย่างอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลการฝึกอบรมกู้ภัยและการฝึกอบรมด้านสุขภาพและความปลอดภัยอื่น ๆ เป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าคนงานได้รับความคุ้มครองมากที่สุด

ในบางอุตสาหกรรมระบบแก๊สเชื่อมเป็นส่วนสำคัญ

ในการรับรองความปลอดภัยของพนักงาน นี่คืออุตสาหกรรมบางส่วนที่การติดตั้งอุปกรณ์ประเภทนี้เป็นส่วนสำคัญในการรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยในชีวิตประจำวัน อุตสาหกรรมแรกที่ได้รับประโยชน์จากสิ่งนี้คืออุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซขั้นต้นซึ่งเห็นได้ชัดว่ามีการสัมผัสกับก๊าซและไอระเหยอื่น ๆ ในระดับที่สูงกว่าอุตสาหกรรมอื่น ๆ มีโซลูชันตรวจจับแก๊สเชื่อมหลายประเภทที่แตกต่างกันเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของคนงานในสถานที่ทำงานเหล่านี้โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมหลายแห่งจำเป็นต้องมีระบบคงที่เพื่อตรวจจับการสะสมของก๊าซซึ่งอาจทำให้เกิดการระเบิดอย่างร้ายแรงสูดดมก๊าซพิษและเหตุการณ์อื่น ๆ ที่อาจทำให้เสียชีวิตได้ในที่ทำงาน

นอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ที่จะใช้อุปกรณ์พกพาเพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศเมื่อทำงานในพื้นที่จำกัดในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ แก๊สเชื่อมหลักบางชนิดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องได้รับการปกป้องผ่านระบบตรวจจับที่เพียงพอได้แก่ แอมโมเนีย, คาร์บอนมอนอกไซด์, คาร์บอนไดออกไซด์, มีเธน, ซัลเฟอร์ไดออกไซด์, โพรเพน, ไฮโดรเจนและอีกมากมาย นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องตรวจสอบว่ามีการขาดออกซิเจนหรือไม่เนื่องจากอาจทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้เช่นกันอุตสาหกรรมที่ได้รับประโยชน์อย่างมากจากการมีอุปกรณ์ตรวจจับที่ถูกต้องคือ

เนื่องจากสถานที่ทำงานเหล่านี้เป็นที่รู้จักกันว่าเต็มไปด้วยอันตราย

ที่เกิดจากก๊าซพิษและติดไฟได้ในพื้นที่จำกัดดังนั้นแก๊สเชื่อมและเครื่องช่วยหายใจจึงเป็นมาตรฐานสำหรับงานประเภทนี้เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิต นอกเหนือจากการปรากฏตัวของอุปกรณ์นี้แล้วยังจำเป็นที่จะต้องมีสถานีที่หลบภัยที่มีพิษในช่วงเวลาที่เหมาะสมและอุปกรณ์หายใจอากาศผู้เชี่ยวชาญที่ใช้สำหรับการทำงานของอากาศอัด ในทำนองเดียวกันอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและการกลั่นก็เกี่ยวข้องกับงานที่เป็นอันตรายในพื้นที่จำกัดและจัดการกับสารที่อาจเป็นอันตรายเมื่อสูดดมและมีศักยภาพที่จะเกิดการระเบิดสูง

อีกครั้งนี้เป็นภาคที่อุปกรณ์ตรวจจับคงที่มีความสำคัญเฉพาะเป็นกลยุทธ์ด้านสุขภาพและความปลอดภัยหลัก อุตสาหกรรมหนึ่งที่การรับรู้ถึงความจำเป็นสำหรับระบบตรวจจับแก๊สเชื่อมเหล็กที่เพียงพอนั้นกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ คืออุตสาหกรรมทางทะเลโดยเฉพาะในเรือเดินทะเล เหตุผลของเรื่องนี้ก็คือธรรมชาติของงานมักจะเกี่ยวข้องกับพื้นที่จำกัดซึ่งนำเสนออันตรายที่สำคัญต่อสุขภาพของมนุษย์

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://shop.linde.co.th/shop/th/thai/ก๊าซ-165/ก๊าซผสมที่ใช้ปกคลุมในงานเชื่อม-165