Daily Archives: 11/08/2017

ภาพรวมของคุณสมบัติโช๊คอัพประตู

โช๊คอัพประตูเป็นภาพธรรมดาในอาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่ อุปกรณ์เหล่านี้เป็นอุปกรณ์เครื่องกลที่ติดตั้งไว้โดยทั่วไปเพื่อให้แน่ใจว่าประตูปิดหลังจากที่ผู้อุปถัมภ์ผู้อยู่อาศัยและผู้ใช้อาคารรายอื่น ๆ สามารถเปิดประตูได้

รหัสอาคารในท้องถิ่นมักกำหนดสิ่งที่ออกจะต้องติดตั้งโช๊คอัพประตูบางคนอาจต้องการให้ประตูทั้งหมดมีไว้ อย่างน้อยที่สุดภูมิภาคส่วนใหญ่ต้องการให้พวกเขาใช้ประตูหนีไฟ สาเหตุนี้คือประตูไฟจะยังคงปิดอยู่ตลอดเวลาเมื่อไม่ใช้งานทันที นี้จะช่วยให้แน่ใจว่าถ้าเกิดไฟไหม้ออกมาในอาคารเปลวไฟไม่กระจายจากส่วนหนึ่งของอาคารไปยังอีกก่อนที่นักดับเพลิงสามารถทำให้เปลวเพลิงอยู่ภายใต้การควบคุม

โช๊คอัพประตูติดตั้งบนพื้นผิวหรือปกปิดและตั้งชื่อตามวิธีที่ติดตั้ง

บนพื้นผิวหรือภายในประตู (ซ่อน) อุปกรณ์ที่ติดบนพื้นผิวจะปรากฏเป็นกล่องขนาดเล็กที่ติดกับมุมด้านบนของประตู “แขน” ที่ต่อกันยื่นออกมาจากด้านบนของกล่องไปยังกรอบที่มีการยึดติดกับตัวอุปกรณ์ซ่อนไว้จะติดตั้งอยู่ภายในวัสดุของประตูซึ่งหมายความว่าส่วนที่มองเห็นได้เพียงดวงเดียวคือแขนโช๊คอัพประตูมีสองประเภทหลัก ได้แก่ แบบใช้เองและแบบอัตโนมัติ ที่พบมากที่สุดคือประเภทคู่มือ กว่าร้อยละเจ็ดสิบของที่พบในอาคารพาณิชย์ในทวีปอเมริกาเหนือเป็นชนิดนี้ นอกจากนี้ตู้ปิดประตูด้วยมืออาจมี ค่าใช้จ่ายหรือติดตั้งตู้รูปแบบค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องปกติมากขึ้นโดยเฉพาะในอาคารสาธารณะที่มีอายุมาก ประเภทนี้ดูเหมือนกับกล่องและอุปกรณ์ทั่วไป

ติดตั้งอุปกรณ์ฝังอยู่บนกรอบด้านในของประตูและขอบด้านในของประตู

กลไกนี้สามารถมองเห็นได้เฉพาะเมื่อประตูเปิดเท่านั้น เมื่อปิดแล้วจะมีอุปกรณ์ติดตั้งโช๊คอัพประตูอยู่ด้านข้างทั้งภายในและภายนอกไม่สามารถมองเห็นได้ เครื่องปิดประตูด้วยมือ (ไม่ว่าจะทำงานบนโถส้วมหรือติดตั้งอยู่บนเสา) ทำงานบนหลักการของนิวแมติก (ความดันอากาศ) และพลังงานที่เก็บไว้ อุปกรณ์จัดเก็บพลังงานที่สร้างขึ้นเมื่อมีคนดันประตูเปิด จากนั้นจะใช้พลังงานนี้เพื่อปิดโดยไม่มีการเพิ่มกำลังคน

ความเร็วในการปิดสามารถควบคุมและปรับได้ตามต้องการ บางคนใช้กระโปรงไฮโดรลิค (เหล่านี้เป็นส่วนใหญ่) คนอื่น ๆ ใช้กลไกฤดูใบไม้ผลิ ชุดของสกรูจะถูกปรับเพื่อให้ได้ความเร็วในการปิดและสลักที่ต้องการ (หลายภูมิภาคมีรหัสอาคารซึ่งบังคับให้ปิดความเร็วในการจำหน่ายโช๊คอัพประตูโดยปกติแล้วจะเป็นการแสดงความเคารพต่อผู้อุปถัมภ์ที่พิการซึ่งอาจใช้เวลานานกว่าในการเข้าและออก)

โช๊คอัพประตูอัตโนมัติเป็นชื่อแนะนำให้ใช้พลังงานไฟฟ้าแทนพลังงานที่เก็บไว้ ลักษณะนี้ไม่ค่อยเกิดขึ้นเนื่องจากจำนวนพลังงานที่ต้องการและความสนใจของเศรษฐกิจและการอนุรักษ์ มักพบอุปกรณ์อัตโนมัติในอาคารที่มีทางเข้า / ทางออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการควบคุมและตรวจสอบอย่างละเอียดและมีการใช้งาน โช๊คอัพประตูราคาถูก เช่นที่อยู่อาศัยการดูแลที่อยู่อาศัย