Monthly Archives: April 2017

ภัยกับการป้องกันตัวด้วยรองเท้าหัวเหล็ก

อุบัติเหตุนั้นเป็นเหตุเกิดเหตุการณ์ที่มีขึ้นได้อย่างไม่คาดฝันมาก่อน เหตุการณ์ที่มีขึ้นสามารถเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายและทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม เรียกว่า อุบัติเหตุ แต่ถ้าหากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้เกิดผลเสียเราเรียกว่า อุบัติภัย และสิ่งนึงที่จะสามารถป้องกันภัยต่างๆได้ จากการเกิดอุบัติเหตุนี้ก็คงเป็นอุปกรณ์นิรภัย อาทิเช่น รองเท้าหัวเหล็ก

ชนิดของรองเท้านิรภัยสามารถจัดประเภทของรองเท้านิรภัยที่ใช้ในการคุ้มกันอันตรายต่างๆ ตามประเภทการใช้งานได้ 4 ประเภทดังนี้

  1. รองเท้าหัวเหล็กหรือว่ารองเท้าหนังหัวโลหะ

รองเท้าหัวเหล็กประเภทนี้ได้รับความนิยมใช้ในประเทศเรามาก ใช้ในอารักขาสิ่งของกระแทก สิ่งของหล่นทับ รองเท้าหัวเหล็กเป็นรองเท้าหุ้มส้น หุ้มข้อ หรือหุ้มแข็ง มีเหล็กหัวบัว(หัวโลหะ) คลุมป้องกันแถวนิ้วเท้าทั้งหมด รองเท้านิรภัยที่มีแผ่นเหล็กรองลงมาจากที่ฝ่าเท้าจะใช้สำหรับงานซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับของมีคมบาด หรือทิ่มลอดทะลุใต้ฝ่าเท้าขึ้นมา ส้นรองเท้าพร้อมกับพื้นรองเท้ามักจะเป็นดอกไม่ก็ลายพื้นยางเพื่อกันไถลลื่น หกคะเมน รองเท้าหัวเหล็กนี้ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ตามความทนทานต่อแรงกดและแรงกระแทกที่บริเวณเหล็กหัวบัว

  1. รองเท้าหัวเหล็กที่ใช้ในโรงหลอมและหล่อโลหะ

รองเท้าหัวเหล็กที่ใช้ในอุตสาหกรรมจำพวกนี้ ต้องเป็นรองเท้าหัวเหล็กที่ทำจากวัตถุกันความร้อนได้ ด้านบนของรองเท้าหัวเหล็กควรจะมีการคลุมแนวขาให้สูงขึ้นมา ด้วยว่าป้องกันการกระเด็นหรือตก จากโลหะเหลวที่หลอมละลาย

  1. รองเท้าหัวเหล็กสำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับงานกระแสไฟ

รองเท้าหัวเหล็กประเภทนี้ต้องมีคุณลักษณะเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดี ปกป้องหยาดเหงื่อหรือที่ชุ่มชื้นของบริเวณเท้าและฝ่าเท้า ซึ่งหยดเหงื่อและความชื้นเป็นสื่อนำกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ร่างกายได้ดี รองเท้าหัวเหล็กที่เก่าห้ามซ่อมแซมโดยใช้ตะปู หรือลวดตรึงเนื่องมาจากสิ่งเหล่านี้นำกระแสไฟเข้าสู่ร่างกาย ทำให้เกิดผลร้ายถึงชีวิตได้

  1. รองเท้าหัวเหล็กที่ใช้ในบริเวณที่มีหรือแปลกใจว่ามีสารหรือของผสมที่ไวไฟ

โดยรองเท้าหัวเหล็กแบบนี้จะป้องกันไฟฟ้าสถิติที่ปรากฏจากร่างกายมนุษย์ ซึ่งอาจเกิดการเหนี่ยวนำ ทำให้บริเวณดังกล่าวเกิดการระเบิดหรือลุกไหม้ขึ้นได้ รองเท้ากลุ่มนี้จะมีค่าความต้านทานกระแสไฟฟ้าได้ในอัตราต่างๆหลายระดับ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานต้องทำความเข้าใจว่าแนวที่ตนปฏิบัติการ ควรใช้รองเท้าหัวเหล็กที่มีความต้านทานกระแสไฟฟ้าระดับไหน