คลังสินค้า หรือ โกดังให้เช่า นนทบุรี เป็นอย่างไร ?

หลายๆคนคงจะรู้จักหรือคุ้นหูกับคำว่า “คลังสินค้า หรือ โกดังให้เช่า” บ้างแล้วใช่ไหมค่ะ  วันนี้เราจะมาดูกันว่ามันมีกี่ประเภท แล้วแต่ละประเภทมีอย่างไรบ้าง

ประเภทของคลังสินค้าหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า โกดังให้เช่า ในประเทศไทยมี 3 ประเภท

  1. คลังสินค้าสาธารณะ (Public warehouse) เช่น องค์การคลังสินค้า คลังสินค้าทัณฑ์บน เปิดให้บริการเช่า โดยทำสัญญาเช่า มีหลายชนิด เช่น

1.1 คลังสินค้าสำหรับสินค้าทั่วไป (General merchandise warehouse)

1.2 คลังสินค้าพิเศษ (Special commodity warehouse) เช่น คลังสินค้าผลไม้ ลิ้นจี่ ลำไย เป็นต้น

1.3 คลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded warehouse) คลังสินค้านำเข้าจากต่างประเทศของศุลกากร จะไม่เสียภาษีนำเข้า จนกว่าจะนำออกจากคลัง

  1. คลังสินค้าเอกชน (Private warehouse)

คลังสินค้าที่เอกชนหรือธุรกิจต่าง ๆ สร้างขึ้นมาเพื่อใช้เก็บรักษาสินค้าของตนโดยเฉพาะ เพื่อรอการจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้า ซึ่งคลังสินค้าประเภทนี้จะควบคุมการดำเนินงานและรับผิดชอบด้านการบริหารคลัง สินค้าที่มิได้แสวงหาประโยชน์จากการรับฝากสินค้าจากบุคคลภายนอก

  1. คลังสินค้าเพื่อกิจกรรมพิเศษ (Special warehouse) คลังสินค้าที่ใช้สำหรับเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตรกรรม เช่น คลังสินค้าผลไม้ ลิ้นจี่ ลำไย เป็นต้นประเภทของคลังสินค้า ตามลักษณะการครอบครอง

คลังสินค้าเอกชน Private Warehouse เป็นทรัพย์สินขององค์กรเจ้าของสินค้า Owner ซึ่งบริหารและการดำเนินการเองทั้งหมด เก็บเฉพาะสินค้าที่ต้องการ

คลังสินค้าสาธารณะ Public Warehouse เป็นคลังสินค้าที่ผู้ประกอบการทำธุรกิจรับดำเนินการติดตั้งระบบการ คลังสินค้าให้กับหลายองค์กรมาใช้บริการ

ส่วนมากแล้วคลังสินค้า หรือ โกดังใช้เช่า  จะไม่ค่อยนิยมสร้างกันในพื้นที่กรุงเทพมากเท่ารัยนัก  เนื่องจากการสร้างพื้นที่ดังกล่าวต้องใช้ปริมาณพื้นที่มากอยู่เหมือนกัน  และพื้นที่ที่สร้างต้องสะดวกต่อการเดินทางในการขนส่งสินค้าอีกด้วย

ดังนั้นจึงนิยมสร้างคลังสินค้า หรือ โกดังให้เช่าในพื้นที่ต่างจังหวัด แต่ก็ไม่ไกลจากโรงงาน หรือสถานที่ผลิตสินค้านั้นๆมากนักเพื่อความสะดวกในการขนส่ง เช่น คลังสินค้า หรือ โกดังให้เช่า นนทบุรี   โกดังให้เช่านครปฐม  หรือโกดังให้เช่าhttp://www.warehousebkk.com หลายๆ แห่งที่มีพื้นที่ไปไกลจากจุดกระจ่ายสินค้าหรือผลิตสินค้ามากเทารัย หากจุดผลิตสินค้านั่นอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร