เรียน toefl เพื่อการพัฒนาขึ้นในการประเมินทักษะภาษาอังกฤษของเรา

TOEFL10

TOEFL ย่อมาจาก Test of English as a Foreign Language เป็นแบบทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจำชาติ นิยมเรียกสั้น ๆ ว่าโทเฟิลหรือโทเฟลโดยการทดสอบจะครอบคลุมทั้ง 4 ทักษะคือฟัง พูด อ่าน และเขียน แต่ละส่วนจะมีคะแนนให้ 30 คะแนนรวมทั้งหมดเป็น 120 คะแนน ซึ่งเรียน toefl ใช้สำหรับศึกษาต่อในอเมริกาโดยเฉพาะ TOEFL คือการทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางมากที่สุดในโลก ไม่ว่าคุณต้องการศึกษาต่อที่ไหน การเรียน toefl สามารถช่วยให้คุณให้บรรลุผลเดิม TOEFL ใช้สำหรับการศึกษาต่อเฉพาะในประเทศอเมริกา แต่ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยชั้นนำส่วนใหญ่ในอังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา ก็ยอมรับผลสอบ TOEFL เพื่อการพิจารณาในการรับสมัครแล้ว โดยปัจจุบัน ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยมากกว่า 7,000 แห่ง ในกว่า 130 ประเทศ ซึ่งรวมถึงเกือบทุกมหาวิทยาลัยในอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และแคนาดา ที่ใช้คะแนน TOEFL สำหรับการรับเข้าเรียนและการให้ทุนการศึกษา

การเรียน toefl ประกอบด้วยการฟัง พูด อ่านและเขียน ซึ่งเป็นการความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ซึ่งคุณสามารถเลือกการสอบได้ทั้ง Internet-based Test หรือ Paper-based Test ขึ้นอยู่กับรูปแบบที่มีให้ที่ศูนย์ทดสอบ TOEFL Internet-based Test ประเมินความสามารถของคุณในการอ่าน ฟัง พูดและเขียนภาษาอังกฤษและใช้ทักษะเหล่านี้ร่วม กันในชั้นเรียนมหาวิทยาลัย เช่น คุณอาจอ่านหรือฟังบรรยาย แล้วเขียนหรือพูดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณรู้ TOEFL Paper-based Test (PBT) ประเมินความสามารถของคุณในการอ่าน ฟัง และเขียนภาษาอังกฤษ เรียน toefl ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อประเมินทักษะภาษาอังกฤษของผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ แบบทดสอบนี้เป็นแบบทดสอบทางอินเทอร์เน็ต และเน้นหนักที่การวัดทักษะและความสามารถทางการสื่อสาร Educational Testing Services (ETS) ซึ่งเป็นบริษัทที่พัฒนาแบบทดสอบ TOEFL® iBT ขึ้นมา มีข้อตกลงร่วมมือกับ ELS โดยยอมให้นักเรียนของ ELS ทำแบบทดการเรียน toefl ทางการที่ศูนย์ภาษาของ ELS ทุกแห่งในสหรัฐฯ ได้